Jan 11, 2010  uloga svjetskih monetarnih i trgovinskih orgaznizacija u procesu globalizacije seminarski rad UVOD Globalizacijski procesi oznaili su poetak novog vremena i zaetak jednog novog svjetskog drutva koje je, inilo se, konano prevladalo dotadanje razlike i podjele.