Aug 22, 2010 Pemanasan global juga boleh menjejaskan kesihatan manusia bahkan haiwan yang hidup di muka bumi ini. Hal ini dapat di buktikan melalui perubahan iklim yang telah terjadi sejak tahun 1970an telah menyebabkan 150 ribu kematian setahun akibat peningkatan kejadian penyakit.