Impak menerusi gelombang globalisasi yang semakin mendesak dalam segala ruang lingkup menyebabkan ia sedikit sebanyak mempengaruhi politik di Malaysia. Globalisasi politik juga telah tersebar luas ke seluruh dunia dengan kehebatan penawaran ilmu dan teknologi komunikasi yang mampu menyebarluaskan segala maklumat.