1. Afazja cakowita (syn. globalna, totalna) chory nie wypowiada adnych sw, nie powtarza ich, nie wykonuje polece, nie odpowiada na pytania. Czasem odpowiedzi jest jaki dwik lub