Globalizacja w kulturze (koncepcja Ulfa Hannerza): a) globalna ekumena kulturowa jako obszar relacji, wymian i oddziaywa kulturowych pomidzy ekumenami otwartymi i zamknitymi zlokalizowanymi w wyranych ramach przestrzennych i czasowych b) jednokierunkowy przepyw przekazw i wartoci kulturowych z centrum na peryferia.